Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ Ziyareti Tüm Haberler

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ Derneğimiz Yönetim Kurulunca 13.12.2017 tarihinde ziyaret edilmiştir. Görüşmenin bir bölümüne Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Sayın İsmail Hakkı YAZICI da katılmıştır.

Ziyarete Genel Başkan Bahri AKGÜL, Genel Sayman Ahmet İLHAN, Hukuk ve Çalışma Grupları Koordinatörü Emel TAŞ TIĞLIOĞLU, Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Koordinatörü Murat KIZILIRMAK, Yönetim Kurulu Üyemiz Yunus SOĞANCI ve Derneğimizin Kurucu Üyesi Salih AYDIN katılmıştır.

Görüşmede, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sisteminin geldiği aşama ve planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulunulmuştur. BKMYS’ye geçiş aşamasında Derneğimizin ve meslektaşlarımızın katkılarının önemi vurgulanmıştır. Mali yönetim sistemi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin idari kapasiteleri ve yapılanması hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.   BKMYS çalışmalarında, Derneğimizle Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında işbirliği yapılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Mesleğimizle ilgili sorunlarımızın da dile getirildiği görüşmede, Derneğimizin yürüttüğü/yürütmeyi planladığı projeler hakkında da bilgi verilerek destekleri talepleri talep edilmiştir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanı (Kesin Hesap ve İdare Payları Daire Başkan V.) Sayın Yusuf GEZBELİ'de ziyaret edilmiştir. Mesleğimiz, Derneğimizin faaliyetleri, BKMYS hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.  

Sayın ERÜZ, Sayın YAZICI ve Sayın GEZBELİ’ye, Derneğimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.