Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Özlük Hakları Çalışmaları İstişare Toplantısı Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, mesleğimizin özlük haklarında ortaya çıkarılan adaletsizliğin giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda izlenecek yöntem ve planlamaya ilişkin katkıda bulunmak ve oluşturulması planlanan çalışma grubuna katılmak üzere tüm meslektaşlarımız Derneğe davet edilmiş ve 18/01/2018 tarihinde konuyla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, bugüne kadar bürokratlar ve siyasiler nezdinde gerçekleştirilen ziyaretler ve katılım sağlanan toplantılar, 2018-2019 toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hazırlanan sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ayrıntılı olarak gösteren dosya ve özet bilgi notları, sendikalarla yürütülen görüşmeler ve toplu sözleşme taslağına giren mesleğimizle ilgili maddeler,  Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan ve Derneğimizin üyesi olduğu ihtisas komisyonları ile çalışma grupları Derneğimiz ile diğer kamu kurumları ve STK’ların ortaklığında yürütülen projeler (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Etkin Bir İzleme Değerlendirme Sistemin Oluşturulması Projesi vb.) ve faaliyetler hakkında meslektaşlarımıza bilgi verilmiştir.   

Kamu personel rejimine ilişkin mali haklarla ilgili önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi muhtemel düzenlemelerin hazırlığında etkili olabilmek için izlenecek yöntem ve çalışmalar hakkında istişarede bulunulmuştur.

Meslektaşlarımız arasındaki iletişimin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi, siyasiler bürokratlar ve sendikalar nezdinde görüşmelere devam edilmesi, mesleğimizin tanıtımına yönelik çalışmalara devam edilmesi, meslektaşlarımızın katılacağı bilgilendirme ve istişare toplantılarının düzenlenmesine devam edilmesi ve özlük haklarıyla ilgili yapılacak çalışmalarda yer almak üzere çalışma grubu/komisyon oluşturulması konuları dile getirilmiştir.

Derneğimiz Yönetim Kurulunca, diğer faaliyetlerle birlikte toplantıda istişare edilen konularla ilgili de çalışmalara devam edilmektedir. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarda  meslektaşlarımızın yönlendirmeleri ve katılımları önemlidir.

Yeterli sayıya ulaşılması halinde oluşturulacak olan Mali Haklar (Özlük) Komisyonuna katkı ve katılım sağlayabilecek meslektaşlarımızın Derneğimizle iletişim halinde olmaları önem arz etmektedir.

Toplantıya ve çalışmalara katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımızla bilgilerinize sunarız.