Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi Tüm Haberler

Derneğimiz tarafından, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün de destek ve katılımlarıyla “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci” konusunda yeni sisteme geçiş sürecinde yaşanan sıkıntıları gidermek ve sorunlara çözüm önerileri getirmek adına 14 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da ücretsiz eğitim düzenlenmesi planlanmıştır.

 

Söz konusu eğitim programında verilecek dersler ve ders saatlerini gösteren eğitim planı, üst yazı ve başvuru formu aşağıdaki linkte sunulmuştur.

 

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine başarılı bir geçişin sağlanması ve yaşanabilecek muhtemel sorunların çözüme kavuşturulması ile bütçe uygulamaları ve harcama sürecine katkı sağlayacak olan eğitim programımıza katılım konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceği inancı ile bilgilerinize sunarız.

Üst yazı, ders programı ve katılım formu için tıklayınız. 

Otel, Transfer, Başvuru Formu vb. konularda INC Organizasyon'un 0 312 4363050 numaralı telefonundan Sn. Serhan OKUR ve Sn. Selin CAN'dan bilgi alınabilir.