Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Özlük Komisyonu ve Bilgilendirme Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarımız,

Mesleğimizin özlük haklarında ortaya çıkarılan adaletsizliğin giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda izlenecek yöntem ve planlamaya ilişkin katkıda bulunmak ve oluşturulması planlanan çalışma grubuna katılmak üzere tüm meslektaşlarımız Derneğimiz Genel Merkezine davet edilmiş ve Ocak Ayında konuyla ilgili istişare toplantısı gerçekleştirilmişti.

Daha önce de tarafınıza bildirildiği üzere; toplantıda, bürokratlar ve siyasiler nezdinde gerçekleştirilen ziyaretler ve katılım sağlanan toplantılar, 2018-2019 toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hazırlanan sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ayrıntılı olarak gösteren dosya ve özet bilgi notları, sendikalarla yürütülen görüşmeler ve toplu sözleşme taslağına giren mesleğimizle ilgili maddeler,  Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan ve Derneğimizin üyesi olduğu ihtisas komisyonları ile çalışma grupları Derneğimiz ile diğer kamu kurumları ve STK’ların ortaklığında yürütülen projeler (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Etkin Bir İzleme Değerlendirme Sistemin Oluşturulması Projesi vb.) ve faaliyetler hakkında meslektaşlarımıza bilgi verilmişti.   

Kamu personel rejimine ilişkin mali haklarla ilgili önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi muhtemel düzenlemelerin hazırlığında etkili olabilmek için izlenecek yöntem ve çalışmalar hakkında istişarede bulunulmuştur.

Meslektaşlarımız arasındaki iletişimin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi, siyasiler bürokratlar ve sendikalar nezdinde görüşmelere devam edilmesi, mesleğimizin tanıtımına yönelik çalışmalara devam edilmesi, meslektaşlarımızın katılacağı bilgilendirme ve istişare toplantılarının düzenlenmesine devam edilmesi ve özlük haklarıyla ilgili yapılacak çalışmalarda yer almak üzere çalışma grubu/komisyon oluşturulması konuları dile getirilmiştir.

Yeterli sayıya ulaşılması halinde oluşturulacak olan Mali Haklar (Özlük) Komisyonuna katkı ve katılım sağlayabilecek meslektaşlarımızın Derneğimizle iletişim halinde olmalarının önem arz ettiği de Ocak ayında duyurulmuştu.

Derneğimiz Yönetim Kurulunca, diğer faaliyetlerle birlikte toplantıda istişare edilen konularla ilgili de çalışmalara devam edilmektedir. Bu süreçte, tüm meslektaşlarımızın yönlendirmeleri ve katılımları önem arz etmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, mesleki dayanışma ve birlikteliğin artırılması, Ülkemiz kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlanabilmesi ve özlük haklarımızla ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında sosyal medya sayfalarımız, web sitemiz veya e-posta yoluyla sürekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu hususta, yürütülen bazı faaliyetlere ilişkin geçmiş haber ve duyuru linkleri aşağıda tekrar paylaşılmakta olup  burada yer veremediğimiz diğer faaliyetlerimize ilişkin haber ve duyurular web sitemizde yer almaktadır.  

İstişare toplantısının ardından Mali Haklar (Özlük Hakları) Komisyonu kurulması için de çalışma yürütülmüştür. Söz konusu komisyonlarda yer almalarının faydalı olacağını düşünen üyelerimizin, Derneğimiz Hukuk ve Çalışma Grupları Koordinatörü Emel TIĞLIOĞLU TAŞ’a ait emeltigli@hotmail.com ile webmaster@malihizmetler.org.tr adreslerine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca; bu süreçte, mesleğimizin hak ettiği konuma ulaşması ve diğer faaliyetlerle birlikte özlük haklarımızda ortaya çıkarılan adaletsizliğin giderilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayabilecek tüm meslektaşlarımızın uygun görmeleri halinde Derneğimizle iletişim halinde olmaları önem arz etmektedir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Komisyonlara katılım için doldurularak gönderilmesi gereken tablo için tıklayınız.

 

 

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=1297 (Sorunlarımıza İlişkin Hazırlanan Dosya ve Bilgi Notları ile Meslektaşlarımıza Yapılan Bilgilendirme- 19 Ağustos 2017 Cumartesi)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=1298 (Mesleğimiz ve Sorunlarımız Hakkında Haber Sitelerinde Yayınlanan Haber Bağlantıları-22 Ağustos 2017 Salı)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=1300 (2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Hakkında Bilgilendirme-25 Ağustos 2017 Cuma)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=291 (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Daha Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması Projesi)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=198 (Maliye Bakanlığı BUMKO Ziyareti- 26 Eylül 2017 Salı)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=199 (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet BARCA Ziyareti- 05 Ekim 2017 Perşembe)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=1307 (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Eklenen Geçici Madde Hk. Yapılan Basın Açıklaması- 28 Ekim 2017 Cumartesi)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=1309 (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Eklenen Geçici Madde ve Mesleğimiz Adına Haklı Taleplerimize İlişkin Yapılan Basın Açıklamamızın Yer Verildiği Bazı Haber Sitelerinin Linkleri- 01 Kasım 2017 Çarşamba)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1205 (MHP Grup Başkanvekili (E. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi) Sayın Erhan USTA Ziyareti- 01 Kasım 2017 Çarşamba)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1206 (TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı-Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Celalettin GÜVENÇ Ziyareti-01 Kasım 2017 Çarşamba)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1209 (Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL Ziyareti-28 Kasım 2017 Salı)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1210 (Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü-DMO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mücahit CİVRİZ Ziyareti- 01 Aralık 2017 Cuma)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1207 (Maliye Bakanlığı Eğitim Merkezi İstişare Toplantısı- 03 Aralık 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1208 (İç Denetim Başkanları Toplantısı)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1211 (Kamu Strateji Platformu Toplantısı- 07 Aralık 2017 Perşembe)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2211 (Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ Ziyareti- 13 Aralık 2017 Çarşamba)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2212 (Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği ve Derneği Konulu Yazımızın Yayınlandığı Site Bağlantıları-28 Aralık 2017 Perşembe)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=2315 (Özlük Hakkında Toplantı- 15 Ocak 2018 Pazartesi )

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=2318 (YÖKDİL Sınavı İle İlgili KDK’ya Yeniden Yapılan Başvuru- 21 Ocak 2018 Pazar)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2217 (Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Dr. Mühiddin ŞAHİN Ziyareti – 24.01.2018)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2220 (Özlük Hakkında Toplantı Sonucu- 15 Ocak 2018 Pazartesi 03 Şubat 2018)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=2319 (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi Duyurusu - 05 Şubat 2018 Pazartesi)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2233 (BKMYS ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi - 21 Şubat 2018)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2234 (TBMM Ziyareti  "Plan ve Bütçe Komisyonu", "Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu" ile "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu" - 23 Şubat 2018)

http://www.kamubiz.com/kamu/butunlesik-kamu-mali-yonetim-bilisim-sistemi-ve-kamu-harcama-sureci-h2780.html (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi Sonuç Duyurusu - 21.02.2018)

http://www.memurlarinsesi.com/m/haber/5559.html (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi Sonuç Duyurusu - 21.02.2018)

http://www.kamuguncel.com/?page=haber&ID=1429 (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi Sonuç Duyurusu - 21.02.2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2235 (Muhasebat Genel Müdürlüğü Ziyareti 01 Mart 2018)