Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Sayıştay Başkan Yardımcısı Sayın Fikri ÖZKÖK Ziyareti Tüm Haberler

Sayıştay Başkan Yardımcısı Sayın Fikri ÖZKÖK Derneğimiz Yönetim Kurulunca 19/03/2018 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Ziyarete Genel Başkan Bahri AKGÜL, Eğitim ve Yayın Koordinatörü Eda Evren DİZDAR, Sosyal Medya ve Basın Koordinatörü İnanç KÖKSALAN ile Yönetim Kurulu Üyemiz Yunus SOĞANCI katılmıştır.

Mesleğimiz ve Derneğimizin yürüttüğü/yürütmeyi planladığı faaliyet ve projeler hakkında bilgi verilmiştir.

666 sayılı KHK ile meslek mensuplarımızın özlük haklarının, hem görev yapılan kurumlara göre kendi içinde hem de diğer merkez uzmanlıklara göre farklılaştırılması nedeniyle adaletsiz bir durum ortaya çıkarıldığı ayrıntılarıyla Sayın Başkanımıza anlatılarak destekleri talep edilmiştir.

Mesleğimizin fonksiyonları ile meslektaşlarımızın idarelerinde gerçekleştirdikleri  çalışmaların önemine değinen ve Derneğimizin çalışmalarında destek olacaklarını belirten Sayın ÖZKÖK’e  gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eder, saygılar sunarız.