Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
YÖKDİL VE YDS SINAVI EŞDEĞERLİĞİ Tüm Haberler

YÖKDİL VE YDS SINAVI EŞDEĞERLİĞİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

Üyelerimizden gelen talepler üzerine; YÖKDİL Sınavı’nın uzmanlığa atanmada YDS’ye eşdeğer sınav olarak kabul edilmesi ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu’na 28/07/2017 tarihinde başvuruda bulunulduğu, başvurumuza istinaden verilen KDK Gönderme Kararı sonrasında ilgili idarelerce talebimize olumsuz yanıt verildiği, Kamu Denetçiliği Kurumuna 19.01.2018 tarihinde tekrar başvuruda bulunulduğu ve haber sitelerinde Derneğimizin başvurusuyla ilgili haberlerin yayınlandığı daha önce Derneğimizce duyurulmuştur.

Başvurumuz ve konu hakkındaki gelişmeler takip edilmekte olup, bir şikayet başvurusu üzerine KDK tarafından 19/03/2018 tarihli Tavsiye Kararı verilmiştir.

 Söz konusu Kararda; YÖKDİL sınavı ile YDS’nin eşdeğer sayılması talebine yönelik ilgili idarelerce işlem tesis edilmemesine dair işlemin hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturduğu ve söz konusu hakkaniyete aykırılığın düzenleyici işlemlerle giderilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Uzman İstihdamı" başlıklı EK-41'inci maddesi kapsamında uzman yardımcısı kadrosunda istihdam edilenlerin dil yeterliğini belgelendirecekleri sınavlar içerisine YÖKDİL Sınavının da dâhil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile YÖKDİL sınavının YDS ile eşdeğerliği hususunda gerekli düzenleyici işlemlerin yapılması ve çalışmaların yürütülmesi hususlarında Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı), YÖK ve ÖSYM’ye tavsiyede bulunulmuştur.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.