Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ Ziyareti Tüm Haberler

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ Derneğimiz Yönetim Kurulunca 29.03.2018 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Ziyarete Genel Başkan Bahri AKGÜL, Eğitim ve Yayın Koordinatörü Eda Evren DİZDAR ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yunus SOĞANCI katılmıştır.

Görüşmede,  Derneğimiz tarafından 13-17 Şubat 2018 tarihleri arasında 51 farklı Kamu kurumdan yaklaşık 330 katılımcıyla düzenlenen “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYS) ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi” hakkında bilgi verilmiş ve söz konusu eğitimde katılımcılardan alınan, sistemle ilgili taleplerin Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Sn. Arif YILDIRIM’a iletildiği belirtilmiştir.

Derneğimizden, BKMYS hakkında Strateji Geliştirme Birimlerinde yaşanan sorunların tespiti amacıyla çözüm önerilerimizi de içerecek bir rapor hazırlanması talep edilmiştir. Söz konusu çalışmaya önümüzdeki günlerde başlanacaktır.

Diger taraftan, Derneğimizce yürütülen özlük haklarımıza ilişkin çalışmalardan da bahsedilmiş olup öneri ve destekleri talep edilmiştir. Sn. Genel Müdür, mali yönetim sisteminde mesleğimizin önemine değinerek, özlük haklarımızla ilgili çalışmalarımızda bu aşamada siyasi ve bürokratlar nezdinde farkındalık oluşturmaya ve sorunlarımızı aktarmaya devam etmemizin faydalı olacağını ifade etmiştir. 

Sayın ERÜZ’e, Derneğimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz.