Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
MALİYE BAKANLIĞI ZİYARETİ Tüm Haberler

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sn. Şinasi YURDAKUL ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcıları Sn. Ali KARATÜRK ve Sn. Kemal ÇELİK Ziyareti

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sn. Şinasi YURDAKUL ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcıları Sn. Ali KARATÜRK ve Sn. Kemal ÇELİK, Derneğimiz Yönetim Kurulunca 24/05/2018 tarihinde Makamlarında ziyaret edilmiştir. Ziyarete, Derneğimizi temsilen Genel Başkan Bahri AKGÜL ile Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Koordinatörü Murat KIZILIRMAK katılmıştır.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hacı Bayram TONBUL ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde, mesleğimiz ve sorunları hakkında bilgi sahibi olan Sayın Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcılarımızdan özlük haklarımızdaki adaletsizlik ve diğer sorunlarımızın çözümü için destekleri talep edilmiştir.

Sayın Hacı Bayram TONBUL tarafından, mesleğimizin sorunların çözümüne ilişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Taslağında da maddelerin yer aldığı ifade edilerek Derneğimize destek verilmiş ve çözüm talep edilmiştir.  (Toplu Sözleşme Hakkındaki Açıklamamız: http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=193 )

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 24/05/2018 tarihinde yapılan ve Kamu personelinin ek göstergelerini de kapsayan açıklamanın da sendika yetkilileri ile birlikte değerlendirildiği görüşmede Sayın Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından, söz konusu açıklamaya istinaden yaşanacak gelişmeler doğrultusunda mesleğimizin sorunlarının da çözümü için destek verileceği ifade edilmiştir.

Toplu sözleşme döneminde de Derneğimize desteklerini esirgemeyen ve devam ettiren Sayın TONBUL ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Sayın YURDAKUL, Sayın KARATÜRK ve Sayın ÇELİK’e teşekkür eder, saygılar sunarız.