Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Nurettin KONAKLI Ziyareti Tüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı SN. Nurettin KONAKLI Derneğimiz Yönetim Kurulunca 01/06/2018 tarihinde Makamında ziyaret edilmiştir.

Ziyarete, Genel Başkan Bahri AKGÜL, Genel Sekreter Hakan AĞA, Yönetim Kurulu Üyemiz Ülkü KAYAHARMAN ve MEB Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Rana KURT katılmıştır.

Derneğimizin faaliyetleri hakkında Sayın Başkanımıza bilgi verilmiş ve mesleğimizin sorunları anlatılarak destekleri talep edilmiştir.

Derneğimize desteğini her zaman gördüğümüz ve mesleğimizin sorunlarının çözümü için destek olacağını belirten Sayın KONAKLI’ya teşekkür eder, saygılar sunarız.