Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı 3. Modülü Tüm Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Argüden Yönetişim Akademisi tarafından düzenlenen Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programının 3. Modülü 26/09/2018 tarihinde Milli Kütüphane Konferans Salonunda başlamıştır.

Kamu İç Denetçileri Derneği, Yasama Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, Başbakanlık Uzmanları Derneği, , Hazine Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği ile Derneğimizin katkılarıyla yürütülmekte olan programın 3. Modülüne katılan meslektaşlarımıza başarılar diler, BÜYEM ve Argüden Akademi’ye teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

3. Modül Eğitim Konuları:

Kamu - Vatandaş İlişkilerinin Değişimi ve Katılımcı Demokrasi

Paydaşlar ve Ortak Çözüm Üretim - Uygulama Döngüsü

Kamu Sektöründe Hesap Verebilirlik ve Etik

Katılımcı Demokrasi'yi Arttırma ve İletişim Yöntemleri

Katılımcı Demokrasi'de Yerel Yönetimlerin Rolü

Kamu Harcamaları Analizi

Gelişmişlik Haritaları

Vatandaş Karnesi: Hizmet Memnuniyet Raporları