Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Bilgilendirme (Özlük Hakları İle İlgili Çalışmalar) Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, meslek mensuplarımızın özlük haklarının, hem görev yapılan kurumlara göre kendi içinde hem de diğer merkez uzmanlıklara göre farklılaştırılması nedeniyle adaletsiz bir durum ortaya çıkarılmıştır.

Mesleğimizde ortaya çıkarılan bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için son dönemde Derneğimizce gerçekleştirilen bazı faaliyetler özetlenmiş ve bu konudaki faaliyetlere ilişkin sitemizde yer alan haberlere/duyurulara ilişkin bağlantılar aşağıda verilmiştir.

  • Sendikalar ve hükümet yetkilileri arasında yürütülen 2018-2019 toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hazırlanan, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ayrıntılı olarak gösteren dosya ve özet bilgi notları Derneğimizin web sitesine eklenmiş, bunlar toplu sözleşme görüşmelerini yürüten sendikaları ziyaretlerimiz sırasında yetkililere sunulmuş, bazı siyasilere ve bürokratlara ulaştırılmıştır.
  • Özlük haklarımızla ilgili sorunun çözülmesine yönelik iki maddenin Hükümet Yetkilileri ile Sendikalar arasında görüşülen Toplu Sözleşme Taslağında  yer alması sağlanmıştır.
  • Üyelerimizin girişimleri ve bazı Milletvekillerimizin destekleri sonucunda, dönemin Maliye Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yeni hükümet sistemi uyum çalışmaları kapsamında oluşturulan Kamu Personel Rejimi Komisyonu Başkanı’na ve ilgili Başbakanlık bürokratlarına sorunlarımız aktarılmıştır.
  • Maliye Bakanlığı ve diğer bazı Kurumlarımızın üst düzey yöneticileri ziyaret edilerek destekleri talep edilmiştir.
  • Memur Sen Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısına sorunlarımız aktarılmış ve birlikte Maliye Bakanlığı ziyareti yapılarak sorunlarımızın çözümü talep edilmiştir.
  • Konya Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sayın Mustafa KALAYCI (MHP Genel Başkan Yardımcısı), Ankara Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sayın Bülent KUŞOĞLU, Kahramanmaraş Milletvekili Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve dönemin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Sayın Fahrettin Oğuz TOR, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Celalettin GÜVENÇ, TBMM MHP Grup Başkanvekili Sayın Erhan USTA, Ordu Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sayın Ergun TAŞCI ziyaret edilerek destekleri talep edilmiştir.
  • Mesleğimizin bilinilirliğinin artırılması için çeşitli televizyon kanalları ve haber sitelerinde haberlerimizin ve röportajlarımızın yayınlanması sağlanmıştır.

Haziran 2018 Seçimi sürecinde başlayan, bazı meslek gruplarının ek göstergelerinin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili haberler haber sitelerinde yayınlanmakta ve bu konudaki çalışmalara hız kazandırıldığı belirtilmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da 10/10/2018 tarihinde TBMM’ye konuyla ilgili bir kanun teklifi verildiği ve ilgili cetvelde mesleğimizin bulunduğu sıranın göstergesinin 2200’den 3800’e, aynı şartlara tabi olduğumuz diğer kariyer uzmanların bulunduğu sıranın ek göstergesinin ise 3600’den 4400’e yükseltilmesinin teklif edildiği basında yer almıştır. Aynı teklifte yükseköğretim kuruluşları ve mahalli idarelerde görev yapan idarecilerin ek göstergelerinin de 4400’e çıkarılmasının teklif edildiği ve böylece daha önce özlük haklarımızın düzeltilmemesine gerekçe gösterilen durumun da ortadan kaldırılacağı görülmesine rağmen, mesleğimizin ek göstergesinin aynı şartlara tabi olduğumuz diğer kariyer uzmanlarla eşit olacak şekilde teklif edilmemesi anlaşılamamıştır.

Derneğimiz özlük haklarımızda oluşturulan adaletsizliğin giderilmesi ve son dönemde ek göstergelerle ilgili yürütüldüğü belirtilen çalışmalarda da mesleğimizin hak ettiği yeri alabilmesi için çalışmalara devam etmekte ve girişimlerde bulunmaktadır.

Bu süreçte, mesleğimizle ilgili yeni bir adaletsizlik oluşturulmasının engellenmesine katkı sağlanması açısından;

  • Meslektaşlarımızın görev yaptıkları idarelerin etkili olabilecek üst düzey yöneticilerine (Bakan, Bakan Yardımcısı, Rektör, Belediye Başkanı vb), siyasi parti ve sendika başkanlıkları ile mümkün olması halinde etkili olabilecek diğer siyasi ve bürokratlara ulaşarak sorunlarımızı aktarmaları ve ilgili makamlar nezdinde çözüm talep etmelerini sağlamaları,
  • Ulaşabilecekleri ve sorunlarımızın çözümü konusunda etkisi olabilecek siyasiler (Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, TBMM Parti Grupları) bürokratlardan destek talep etmeleri,
  • Bu süreçte,  mesleğimizin hak ettiği konuma gelmesi için meslektaşlarımızın da mümkün olan tüm girişimleri gerçekleştirmeleri, koordinasyonsuzluk yaşanmaması açısından Derneğimizle iletişim halinde olmaları önemlidir.

Meslektaşlarımız tarafından yapılacak girişimlerde aşağıdaki bağlantılarda yer alan ve hem mesleğimizi tanıtan hem de özlükle ilgili sorunumuzu ve çözüm önerimizi ortaya koyan afiş de kullanılabilecektir.

Destek ve katkılarınız için teşekkür eder, saygılarımızla bilgilerinize sunarız.   

MAHUZDER YÖNETİM KURULU

 

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGosteraspx?ID=1297 (Sorunlarımıza İlişkin Hazırlanan Dosya ve Bilgi Notları ile Meslektaşlarımıza Yapılan Bilgilendirme- 19 Ağustos 2017)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGosteraspx?ID=1298 (Mesleğimiz ve Sorunlarımız Hakkında Haber Sitelerinde Yayınlanan Haber Bağlantıları-22 Ağustos 2017)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGosteraspx?ID=1300 (2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Hakkında Bilgilendirme-25 Ağustos 2017)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=291 (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Daha Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması Projesi)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=198 (Maliye Bakanlığı BUMKO Ziyareti- 26 Eylül 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=199 (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet BARCA Ziyareti- 05 Ekim 2017)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGosteraspx?ID=1307 (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Eklenen Geçici Madde Hk. Yapılan Basın Açıklaması- 28 Ekim 2017)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGosteraspx?ID=1309 (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Eklenen Geçici Madde ve Mesleğimiz Adına Haklı Taleplerimize İlişkin Yapılan Basın Açıklamamızın Yer Verildiği Bazı Haber Sitelerinin Linkleri- 01 Kasım 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1205 (MHP Grup Başkanvekili (E. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi) Sayın Erhan USTA Ziyareti- 01 Kasım 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1206 (TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı-Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Celalettin GÜVENÇ Ziyareti-01 Kasım 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1209 (Maliye Bakanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL Ziyareti-28 Kasım 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1210 (Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü-DMO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mücahit CİVRİZ Ziyareti- 01 Aralık 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1207 (Maliye Bakanlığı Eğitim Merkezi İstişare Toplantısı- 03 Aralık 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1208 (İç Denetim Başkanları Toplantısı)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=1211 (Kamu Strateji Platformu Toplantısı- 07 Aralık 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2211 (Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ Ziyareti- 13 Aralık 2017)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2212 (Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği ve Derneği Konulu Yazımızın Yayınlandığı Site Bağlantıları-28 Aralık 2017)

http://malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=2315 (Özlük Hakkında Toplantı- 15 Ocak 2018)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2217 (Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Dr. Mühiddin ŞAHİN Ziyareti – 24 Ocak 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2223 (SGK Başkan Yardımcısı Sn. Cevdet CEYLAN Ziyareti)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2220 (Özlük Hakkında Toplantı Sonucu- 03 Şubat 2018)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2233 (BKMYS ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi - 21 Şubat 2018)

http://malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2234 (TBMM Ziyareti  "Plan ve Bütçe Komisyonu", "Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu" ile "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu" - 23 Şubat 2018)

http://www.kamubiz.com/kamu/butunlesik-kamu-mali-yonetim-bilisim-sistemi-ve-kamu-harcama-sureci-h2780.html (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi Sonuç Duyurusu – 21 Şubat 2018)

http://www.memurlarinsesi.com/m/haber/5559.html (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi Sonuç Duyurusu – 21 Şubat 2018)

http://www.kamuguncel.com/?page=haber&ID=1429 (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi Sonuç Duyurusu – 21 Şubat 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2235 (Muhasebat Genel Müdürlüğü Ziyareti 01 Mart 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=2329 (Ordu Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Sayın Ergün TAŞCI Ziyareti 08 Mart 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/DuyuruGoster.aspx?ID=2330 (Özlük Komisyonu ve Bilgilendirme 08 Mart 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2242 (Sayıştay Başkan Yardımcısı Sayın Fikri ÖZKÖK Ziyareti 19 Mart 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2245 (Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ Ziyareti 30 Mart 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2251 (Kariyer Uzmanlık Sempozyumu Katılımı 10 Mayıs 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2253 (Özlük Hakları ve Mesleki Sorunlarla İlgili Son Çalışmalar 16 Mayıs 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2261 (Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ile Birlikte, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sn. Şinasi YURDAKUL ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcıları Sn Ali KARATÜRK ve Sn. Kemal ÇELİK Ziyareti 25 Mayıs 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2267 (Özlük Haklarıyla İlgili Hazırlanan Afiş 5 Haziran 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2268 (KİDDER İç Denetime Değer Katanlar Ödülü 7 Haziran 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2269 (Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Nurettin KONAKLI Ziyareti 7 Haziran 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2271 (UDHB Strateji Geliştirme Başkanı Sn. Erol YANAR Ziyareti 08 Haziran 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2274 (Mesleğimizle İlgili Haber Sitelerinde Yayınlanan Haberler 08 Haziran 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2277 (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Strateji ve Bütçe Görevleri/Birimleri Yapılanması Hk. 26 Haziran 2018)

http://www.malihizmetler.org.tr/HaberGoster.aspx?ID=2282 (ATV Röportaj)