Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
TBMM ZİYARET Tüm Haberler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Naim ÇOBAN, Genel Başkan Bahri AKGÜL tarafından 16.10.2018 tarihinde ziyaret edilmiştir.

Mesleğimizle ilgili oluşturulan adaletsizliklerin giderilmesi için Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen son çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ek göstergelerde değişiklik öngören ve yakın zamanda TBMM’ye sunulan kanun teklifinin içeriği ve aynı konuda diğer Kurumlar tarafından yürütülmesi muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Söz konusu teklif ve düzenlemelerle ilgili TBMM nezdinde yürütülen/yürütülecek olan diğer faaliyetlerde önerileri ve destekleri alınmıştır.    

Derneğimiz tarafından 4. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik olarak düzenlenecek yeterlik eğitimi, Kamu Strateji Platformu faaliyetleri ve Derneğimizle birlikte yürütülen projeler, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde bütçe süreci gibi hususlarda istişarelerde bulunulmuş ve görüşlerimiz dile getirilmiştir.

Derneğimizin diğer faaliyetlerinde olduğu gibi, mesleğimizin özlük hakları yönünden hak ettiği konuma ulaşması için yürütülen faaliyetlerde de desteklerini esirgemeyen Başkanımıza teşekkür eder, saygılar sunarız.