Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
KAMU STRATEJİ PLATFORMU İSTİŞARE TOPLANTISI Tüm Haberler

       Derneğimizin de Üyesi Olduğu Kamu Strateji Platformu İstişare Toplantısı TBMM Genel Sekreterliğinin Ev Sahipliğinde  18.10.2018 Perşembe Günü TBMM de gerçekleştirildi. İstişare Toplantısına Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar ve Diğer İdarelerde Görev Yapan Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri ile Derneğimizi temsilen Dernek Saymanımız Ahmet İLHAN katıldı.

      Toplantıda, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Sayın İbrahim Hakkı POLAT’ın Açılış Konuşmasının ardından TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Naim ÇOBAN tarafından Strateji Geliştirme Birimleri ve Kamu Strateji Platformu Hakkında Genel Bilgi, Anayasa Değişikliği, İç Tüzük Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Bütçe Süreci bölümlerini içeren bir sunum yapılmıştır. Soru cevap kısmında ise katılımcılar tarafından görüş ve öneriler belirtilerek tespit ve sorunlar dile getirilmiştir.

      Söz konusu sunumda mesleğimizi ve Derneğimizin gerçekleştirdiği bazı faaliyetleri doğrudan kapsayan;

  • Derneğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Mali Yönetim Sistemi ve SGB’lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu toplantı sonrasında Derneğimiz tarafından hazırlanan raporun tüm çalışmalarda girdi olarak kullanıldığı/kullanılmaya devam edildiği
  • Mali Hizmetler Uzmanlarının sorunlarının giderilmesinin sağlanması gerektiği,
  • Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İç Denetçileri Derneği ile birlikte Derneğimizin de ortaklarından olduğu ve çalışmalarına katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Yapılması Projesinin faaliyetleri gibi hususlardan da bahsedilmiştir.

       Sunumunda Mali Hizmetler Uzmanlığına ve Derneğimize yer veren, Mesleğimizin Kamu Mali Yönetimine katkısı ile sorunlarını dile getiren Sayın Naim ÇOBAN’a, sunum sonrası Kamu Mali Yönetimine ilişkin görüş bildirirken aynı zamanda Mali Hizmetler Uzmanlığının özlük haklarına da değinen ve iyileştirilmesi için destek veren Başkanlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarız.