Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı Tüm Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Argüden Yönetişim Akademisi tarafından düzenlenen Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programının 3. Modülü meslektaşlarımızın da katılımıyla tamamlanmıştır.

 

Söz konusu Program, Yasama Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, Kamu İç Denetçileri Derneği, Hazine Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, Başbakanlık Uzmanları Derneği ve Derneğimizin katkılarıyla ortaklaşa yürütülmektedir.

 

Kamu sektöründe görev alan veya alacak yöneticilerin ve yönetici adaylarının “yönetişim ve sürdürülebilirlik” konularında bilinç ve bilgilerini artırmayı hedefleyen eğitim programına katılım sağlayan üyelerimiz ile BÜYEM ve Argüden Akademi’ye teşekkür ederiz.