Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
ASBÜ TOPLANTI (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol ile İzleme Değerlendirme ve Raporlama) Tüm Haberler

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL SİSTEMİ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA FONKSİYONUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ KONULU TOPLANTI

17 Ekim 2018 Çarşamba günü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mehmet BARCA’nın ev sahipliğinde, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol  Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Fonksiyonun Güçlendirilmesi konularını kapsayan bir toplantı düzenlenmiştir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve E. Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. İlhan HATİPOĞLU, TBMM Strateji Geliştirme Başkanı (Kamu Strateji Platformu) Sn. Naim ÇOBAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Sn. Halis KIRAL, Kamu İç Denetçileri Derneği Başkanı Sn. Bahadır TOPAL ve yönetim kurulu üyeleri, Sayıştay Denetçileri Derneği Başkanı Sn.Ramazan YALÇIN, Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Sn. Abdullah ÇAVUŞ ve yönetim kurulu üyeleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi temsilcileri ile Derneğimiz üyesi TBMM Mali Hizmetler Uzmanı Sn. Halil KÖSE’nin bulunduğu toplantıya Derneğimizi temsilen Genel Başkan Bahri AKGÜL ile Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Koordinatörü  Murat KIZILIRMAK ve Üyelik İşlerinden Sorumlu Koordinatör Raziye Naz TÜRKELİ katılmıştır.

Toplantıda; Kamu mali yönetim ve denetim sisteminin mevcut durumu ve mevzuat düzenlemeleri, stratejik yönetim ve planlamaya (eylem planları vb.) ilişkin mevcut durum, iç ve dış denetim, iç kontrol, denetim kültürünün geliştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sürecinde gerçekleştirilenler ve yapılabilecek katkılar gibi hususlar istişare edilmiştir. Katılım sağlayan STK’lar tarafından yürütülen bazı projeler ve faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir.

Dernek Başkanı Bahri AKGÜL tarafından, Derneğimiz ve Kamu Strateji Platformu ortaklığında hazırlanan ve mali yönetim sistemine ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerimizi ortaya koyan rapordan bahsedilerek gelinen aşama ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte oluşturulan yeni mali yapılanmaya ilişkin görüşlerimiz ve önerilerimiz dile getirilmiştir. Gerçekleştirilecek ortak faaliyetlerde katkı sağlanacağı ifade edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İç Denetçileri Derneği ile birlikte Derneğimizin de ortaklarından olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Etkin Bir İzleme ve Değerlendirme Yapılması Projesi hakkında da bilgi verilen toplantıda, izleme, denetim, değerlendirme ve raporlama fonksiyonlarının daha etkin yerine getirilmesi için sistemde yer alan aktörler arasındaki iletişimin önemi vurgulanmıştır.

Paydaşların katılımıyla bir platform oluşturulması, bu platformun akademik bakış açısı ile desteklenmesi ve platformun çalışma sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması için bir konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

ASBÜ Rektörü Sn. Mehmet BARCA ve Öğretim Üyesi Sn. Halis KIRAL ile Derneğimiz ve ASBÜ arasında sağlanacak işbirliğiyle meslektaşlarımızın faydalanabilecekleri eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. ASBÜ ve Derneğimizin işbirliğinde yapılabilecek faaliyetler ilerleyen zamanda ayrıntılı olarak ayrıca görüşülecektir.

Toplantıya ev sahipliği yapan Sayın Rektörümüze, toplantının düzenlenmesinde aktif rol alan Sn. Bahadır TOPAL’a ve katılımcılara teşekkür eder, saygılar sunarız.