Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denetimin Yeri ve Önemi Konferansı Tüm Haberler

03 Kasım 2018 tarihinde TSE Konferans Salonunda düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Denetimin Yeri ve Önemi” konulu toplantıya Derneğimiz yönetim kurulu da katılım sağlamıştır.

Konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Sn. Yunus ARINCI tarafından denetimin önemine ve yeni sistemde denetim ile ilgili olarak yapılması düşünülen düzenlemelere değinilen toplantıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili Kararnameler kapsamında iç denetim ve iç kontrol gibi konularda da görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantıyı düzenleyen Kamu Yönetimi Araştırma Derneği ile Türk Standardları Enstitüsüne ve DDK Başkanı Sn. ARINCI’ya teşekkür eder saygılar sunarız.