Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mali Mevzuat Eğitimi Tüm Haberler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra birimlerinde mali konularda görev yapan yaklaşık 270 personele yönelik olarak 03.12.2018-07.12.2018 tarihleri arasında 5 gün süreli “Mali Mevzuat Eğitimi” düzenlenmiştir.

Söz konusu programda, Derneğimiz tarafından görevlendirilen eğiticiler tarafından, "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Harcırah Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, MYS Uygulamaları, EKAP-Elektronik Eksiltme,  Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri İhaleleri, Doğrudan Temin, 5018 ve Sayıştay’a göre Sorumluluklar, Kişilerden Alacaklar” konularında eğitim verilmiştir.

TKGM üst düzey yöneticilerinin de açılışına katıldığı programın hazırlanmasından ve uygulamasından dolayı Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi ve merkez ve taşra teşkilatından eğitime katılım sağlayan yönetici ve personel ile eğiticilerimize teşekkür ederiz.

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/mali-mevzuat-egitimi-2