Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Yabancı Dil Şartı Görüş Yazıları - Yayınlanan Haberler Tüm Haberler

Yabancı Dil Şartı Görüş Yazıları

 

Yabancı Dil Şartı Hakkında Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “yeterlik sınavından itibaren” ibaresinin yeterlik sınav sonuçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan panolarında ve elektronik ortamda ilan edildiği tarihten itibaren uygulanacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen görüş yazısı.

 

Mali Hizmetler Uzmanlığı için yapılan yeterlik sınavını kazanan ve halen yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmek için tanınan 2 yıllık sürenin içinde bulunan personelin, kullandığı hastalık ve refakat izni ile aylıksız izin süresinin bahsi geçen 2 yıllık sürenin hesabında dikkate alınması gerektiği hususunda Devlet Personel Başkanlığı’nın görüş yazısı.

 

http://www.bumko.gov.tr/TR,8624/yeterlik-sinavinda-basarili-olan-mali-hizmetler-uzman-yardimcilari-icin-aranan-2-yillik-yabanci-dil-sartinin-baslangic-tarihi-ile-ilgili-gorus-yazisi.html

 

https://www.memurlar.net/haber/810080/mali-hizmet-uzman-yardimcilarini-ilgilendiren-onemli-gorus.html?utm_source=headlines

 

http://www.kamuajans.com/kpss/mali-hizmetler-uzman-yardimciligi-dil-sarti-h534457.html

 

https://mevzuatinyeri.com/personel-mevzuat/dpbden-mali-hizmetler-uzman-yardimcilarini-ilgilendiren-karar.html

 

http://www.kamubiz.com/kamu/devlet-personel-baskanligi-kamu-uzman-yardimcilari-yabanci-dil-h4384.html