Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
GENEL KURULA DAVET Tüm Haberler

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Genel Kurulu, Derneğimizin en yüksek karar organı olup üyelerin katılımı ile oluşmaktadır. Olağan genel kurul toplantıları her iki yılda bir Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılmaktadır.

Yönetim ve Denetim Kurulları Raporları ile bilanço, gelir gider hesaplarının incelenmesi, Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanmış yönetmeliklerin onaylanması, Tüzüğün değiştirilmesi, Derneğin dağılması hakkında kararın verilmesi, Derneğimiz Tüzüğü ile Genel Kurul’a verilmiş görevlerden bazılarıdır.

Derneğimiz 7'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Dernek Genel Merkezinde (Şehit Adem Yavuz Sokak 11/8 Nil Apt. Kat:4 Kızılay/ANKARA) 18/05/2019 tarihinde saat 15:00'da yapılacaktır.  Bu tarihte yapılması planlanan toplantının gerçekleştirilebilmesi için Derneğimiz Tüzüğüne göre toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerimizin yarısından bir fazlasının katılması gerekmektedir. Bu şekilde toplantı yeter sayısının bulunamaması halinde, ikinci toplantı 25/05/2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. İkinci toplantının yapılabilmesi için de Yönetim ve Denetim Kurulu üye tamsayısının iki katından aşağı olmamak üzere katılım olması gerekmektedir.

Yine Derneğimiz Tüzüğüne göre genel kurul tarihinden 15 gün öncesine kadar altı aylık aidat borcu olan üyeler, genel kurul toplantısında oy kullanamamakta ve Yönetim ile Denetim Kurulu üyeliklerine seçilememektedirler.

Tüm meslektaşlarımızı 7'nci Olağan Genel Kurul Toplantımızda görmeyi arzu ediyoruz

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

 

1.      Genel Kurul Toplantısının gündemine erişebilmek için tıklayınız.

2.      Genel Kurulda oy kullanabileceklerin Geçici Listesine ulaşmak için tıklayınız.

3.      Gelir-gider hesabı ile gelecek dönem bütçe teklifine erişebilmek için tıklayınız