Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Geleneksel İftar Buluşması ve Olağan Genel Kurul Tüm Haberler

Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmayı, geliştirmeyi ve korumayı, mesleki birlik, bütünlük ve gelişmeyi sağlamayı, üyelerinin sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmayı ve aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmayı görev edinmiş olan Derneğimizin Olağan Genel Kurulu, Tüzüğümüz gereği her iki yılda bir yapılmaktadır.

Genel Kurul duyurusu Derneğimizin internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere yayımlanmış olup, gerek elektronik posta, gerek kısa mesaj olarak üyelerimize ayrıca bildirilmiştir. Bu çerçevede, 7. Olağan Genel Kurul Toplantımız, katılım sağlayan meslektaşlarımızın huzurunda, 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilmiş olup, 8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, yapılan seçim sonucunda oybirliği ile seçilerek görevine başlamıştır. 

Derneğimizin kuruluşundan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen iftar yemeği buluşmalarımızın 13 üncüsü Genel Kurulumuzun ardından aynı tarihte gerçekleştirilmiştir. 7. Olağan Genel Kurulumuz ve 13. İftar Yemeği Buluşmamıza katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun Mesleğimiz, Derneğimiz ve Meslektaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.

 Saygılarımızla.