Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
7. Olağan Genel Kurul Sonucu ve Görev Dağılımı Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarımız;

Kamu yönetimimizin en önemli mesleklerinden biri olan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu yönetimi sistemimize katılan mesleğimiz; 2006 yılından beri Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Bakanlıklar ile bağlı kuruluşları, Yüksek Yargı Kurumları, Yüksek Öğretim Kuruluşları ve Mahalli İdarelerde aktif görevler yürüten meslek mensuplarını oluşturmuştur

Mesleğimizin kamu yönetimimize katıldığı yıl olan 2006 yılında, üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi, aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak amacıyla Derneğimiz kurulmuştur.

Öncelikle, Derneğimizin kurucuları ile kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreçte mesleğin ve Derneğin gelişmesi için çaba gösteren yönetim/denetim kurullarında görev alan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 7.Olağan Genel Kurulumuzda yeni yönetim ve denetim kurulları oybirliğiyle seçilmiş ve göreve başlamışlardır. 29/05/2019 tarihinde gerçekleştirilen İlk toplantı ile görev dağılımı da yapılmış olup, oluşturulan tablo aşağıda sunulmuştur.

2006 yılından bugüne kadar bir çok alanda olumlu yönde değişim/gelişim göstermiş olsa da Mali Hizmetler Uzmanlığı halen çözümü için çaba gösterilmesi gereken sorunlarla karşı karşıyadır.

Adaletsiz bir şekilde ortaya çıkarılan özlük hakları farklılıkları, nakil sorunu, yabancı dil şartı, hiyerarşik bağlılık sorunu gibi sorunlar çözümü için hep birlikte çaba göstermeye devam etmemiz gereken sorunlardandır.

Mesleğimiz ve Derneğimizin geleceği açısından, hem bahsi geçen sorunların çözümü hem de mesleki birlik ve dayanışmanın artırılması ile ülkemizde mali yönetim ve kontrol sisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğümüz/yürütmeyi planladığımız faaliyetler bulunmaktadır. Uygun faaliyetlerde diğer ilgili STK’lar ve Kamu kurumlarıyla da işbirliği yapılmaya devam edilecektir.

Söz konusu faaliyetleri içerecek şekilde oluşturacağımız faaliyet planımızın hazırlıkları devam etmekte olup, yer alması düşünülen ana başlıklar aşağıda sunulmuştur. Faaliyet planımızda yer almasını isteyeceğiniz faaliyetleri bize bildirebilirsiniz. İlerleyen süreçte de, faaliyetlere ilişkin bilgiler Derneğimizin internet sitesi, sosyal medya sayfaları, e-posta, sms, mobil uygulamalar yoluyla sizlere bildirilecektir.

Yönetim Kurulumuzun görev yapacağı dönemde; katılımcılık, iletişim ve işbirliğine önem vermek, çözüm odaklılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük temel değerlerimizden olacaktır.

Görev yapacağımız dönemde sizlerden beklentimiz ise; mesleki birlik beraberliğin artırılması için çaba gösterilmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması için gerektiğinde tüm uygun kişisel imkanların da Dernek koordinasyonunda kullanılması, iletişime açık olunması,  mesleki bilincin arıtılması için henüz üye olmayan meslektaşlarımız tarafından Derneğimize üyelik başvurusu yapılması, oluşturulacak çalışma gruplarında görev alınması ve düzenlenecek etkinliklere katılım sağlanmasıdır. Faaliyetlerimizle ilgili yapıcı eleştiriler de yol göstericilerimizden olacaktır.

Bu düşüncelerle tüm meslektaşlarımızı selamlar, saygılarımızı sunarız.

 

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği 8. Yönetim Kurulu

 

       Faaliyet Planı Taslağı Ana Başlıklar

 1. Eğitim Faaliyetleri
 2. Yayın Faaliyetleri
 3. STK ve Kamu Kurumlarıyla İlişkilere İlişkin Faaliyetler
 4. Projelere İlişkin Faaliyetler
 5. Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesine İlişkin Faaliyetler
 6. Sosyal Medya ve Basın ile İnternet Sitemizin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler
 7. Üye Aidat Tahsilatları ve diğer Mali İmkanların Artırılmasına Yönelik Faaliyetler
 8. Üyelerle/Meslektaşlarla İletişime Yönelik Faaliyetler
 9. Bölge/İl Temsilciliklerine İlişkin Faaliyetler
 10. Çalışma Gruplarına İlişkin Faaliyetler
 11. Sosyal Faaliyetler
 12. Dernek Defter Belgelerine İlişkin Faaliyetler
 13. Hukuk ve Davalara İlişkin Faaliyetler
 14. Yabancı Dil ve Nakil Şartına  İlişkin Faaliyetler
 15. Özlük Hakları Sorununa İlişkin Faaliyetler

 

                                                                              GÖREV DAĞILIMI

Genel Başkan

Bahri AKGÜL

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu

 

Genel Sekreter

Yunus SOĞANCI

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Ayşe ARSLAN

Diyanet İşleri Başkanlığı

Genel Sayman

Ahmet İLHAN

Cumhurbaşkanlığı/Hazine ve Maliye Bakanlığı

Mustafa HALLI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Yayın Koordinatörü

Eda Evren DİZDAR

Türkiye İstatistik Kurumu

Cem TOZ

Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

Nuray KILINÇ

Türkiye İstatistik Kurumu

Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Koordinatörü

Satılmış ARDIÇ

Sağlık Bakanlığı

Zafer SEĞMEN

İçişleri Bakanlığı

 

Kenan KAÇAR

Yıldız Teknik Üniversitesi

Hukuk ve Çalışma Grupları Koordinatörü

Ülkü KAYAHARMAN

Cumhurbaşkanlığı/Milli Eğitim Bakanlığı

Ayhan ERÇEL

Çukurova Üniversitesi

Sosyal Medya ve Basın Koordinatörü

Mehmet BARINIR

Türk Dil Kurumu

Büşra Işıl İPEKSEVER

Keçiören Belediyesi

Sosyal İşler Koordinatörü

Tuğba BEKTÖRE

Etimesgut Belediyesi

 

Emrah EROĞLU

Çanakkale Belediyesi

 

Bilal EVKAYA

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Üyelik İşlerinden Sorumlu Koordinatör

Raziye Naz TÜRKELİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Anıl ÇETİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

Ayça Damla DURNA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

 

                                                                                  DENETİM KURULU

Asil

Yedek

Kamil KILINÇ

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Bilal EVKAYA

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Ömer YILDIRIM

İçişleri Bakanlığı

Anıl ÇETİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Murat KIZILIRMAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Ayça Damla DURNA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı