Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Denetim Kurulu

 

 
Ümmet ATAY

Türkiye Büyük Millet Meclisi


 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 

Satılmış ARDIÇ


Sağlık Bakanlığı
 

 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 

Ömer YILDIRIM

İçişleri Bakanlığı

 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler
 

 

 

 

 


Merve HALLI

Ekonomi Bakanlığı

 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 

 


Esat UZAR

Ekonomi Bakanlığı

 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler