Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
8. Olağan Genel Kurul Toplantımızın Ertelenmesi Hk. Tüm Haberler

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 8'inci Olağan Genel Kurul Toplantısının, Dernek Genel Merkezinde (Şehit Adem Yavuz Sokak 11/8 Nil Apt. Kat:4 Kızılay/ANKARA) 29/05/2021 tarihinde yapılması planlanmışsa da, COVID-19 pandemisine ilişkin ilgili Bakanlıklar/Kurumlar tarafından yayımlanan düzenlemeler ve uygulamalar doğrultusunda ve genel kurul üyelerimizin yüksek oranda katılımının sağlanabileceği daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesini teminen, Ankara Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün önerisi/uygun görüşüyle, genel kurul toplantımız Dernekler Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi kapsamında 6 ay içinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

Ek: 2019 -2021 Gelir Gider Tablosu ile 2021-2023 Yılları Bütçe Tahmini