Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
HAKKIMIZDA

Mizyonumuz

MİSYONUMUZ

 

Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi, aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmaktır.

 

 

MISSION

To protect  and to investigate our members rights and posibilities in the aspect of professional, cultural, social, economic and judical, to take initiative for solving problems, and to improve professional development and cooperation.