Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Tebrik (Sayın Bahri AKGÜL) Tüm Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına asaleten atanan bir önceki dönem Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahri AKGÜL‘ ü tebrik eder, başarılar dileriz.

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu