Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Birikmiş Aidat Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Bilgilendirme Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere, üye aidatları; Dernek Tüzüğümüzün 32’nci maddesinin, “(a) Üyelerden alınacak aidatlar: Üyelerden giriş aidatı ve aylık aidat alınır. Aidat tutarları yönetim kurulunda oy birliğiyle alınacak kararla belirlenir.” hükmüyle düzenlenmiştir. Bu maddeye istinaden 2006 yılından beri aylık 10 TL olan aidat tutarı, dernek üyelerimize borç olarak tahakkuk ettirilmekte, üyelerin aylık veya toplu yatırdığı tutarlar, bu borçtan mahsup edilmektedir.

Üye Aidatlarını, Değerli Dernek Üyelerimizin birçoğu zamanında ya da belli aralıklarla toplu olarak yatırmaktadır. Ancak Derneğimize üye olup sonradan başka bir mesleğe geçmiş olanlar ya da aidat borçlarını ödemeden üyelikten istifa etmiş olanlar ile Derneğimize hâlihazırda üye olup da geçmiş yıllarda çeşitli sebeplerle aidatını ödememiş olanlardan, Dernek aidat alacağı yüksek bir tutara ulaşmıştır. Dernek Denetim Kurulu Raporlarında da bu duruma yer verilerek borçların tahsilinin hızlandırılması için yapılandırma dâhil gerekli çalışmaların yapılması tavsiye edilmiştir.

13/11/2021 tarihinde yapılan 8’inci Olağan Genel Kurul Toplantısında da Derneğin birikmiş aidat alacakları gündeme alınmış, birçok üyemiz bu konuda görüşlerini açıklamış ve bu görüşler doğrultusunda bir önerge hazırlanarak Genel Kurul Üyelerinin oyuna sunulmuştur.

Önerge toplantıya katılan Genel Kurul Üyelerinin tamamının oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kabul Edilen Önerge uyarınca, 13/11/2021 tarihli Genel Kurul Toplantısının yapıldığı gün itibariyle birikmiş Üye Aidatı bulunanlar, toplam borçlarının %55’ini Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre içinde ödedikleri takdirde, toplam borçlarının %45’e tekabül eden kısmın tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, birikmiş aidat borcu bulunup da söz konusu önergenin sunduğu imkândan faydalanmak isteyenlerin,

- Derneğimizin web adresi üzerinde, sırasıyla “Üyelik / Aidat Durumum”  http://www.malihizmetler.org.tr/UyeOdemeler.aspx sekmelerini takip ederek aidat borçlarını öğrenmelerini,

- Bu borç tutarının %55’ini Derneğimizin web adresi üzerinde, sırasıyla “Üyelik / Banka Hesap Numaralarımız” http://www.malihizmetler.org.tr/sBankaHesapNo.aspx sekmeleri altında bulunan hesap numaralarına ödemelerini,

- Bu bilgilendirme notundan haberdar olanların, çeşitli sebeplerle haberdar olmayan meslektaşlarımızı ve üyelerimizi de bilgilendirmesinin faydalı olacağını,

- Tereddüt edilen diğer konularda Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile irtibata geçilmesi,

Hususlarını bilgilerine sunarız.

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu