Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU'na Çalışma Ziyareti Tüm Haberler
Değerli Meslektaşlarımız,
 
07.03.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı sayın Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
 
Görüşmeye Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Eşref BAŞKAN, Başkan Yardımcısı Türkan ALGIN, Genel Sayman Ahmet İLHAN ve Denetim Kurulu Üyesi Ülkü KAYAHARMAN katılmıştır.
 
Görüşmede Mesleğimiz ve özlük hakları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
  
Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu