Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Nakil Duyurusu Tüm Haberler

2 adet Genel Bütçeli Kamu İdaresinin Mali Hizmetler Uzmanı talebi bulunmaktadır. İlgilenen meslektaşlarımız, özgeçmişlerini Derneğimiz e-postasına gönderebilirler.

E-posta: malihizmetleruzmanlaridernegi@gmail.com

Bilgilerinize sunulur.

 

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu