Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Sayın Sadi KIZIK Ziyareti Tüm Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Sadi KIZIK makamında ziyaret edilerek mesleğimize ilişkin istişarelerde bulunulmuştur. Derneğimiz üyesi ve Mesleğimiz kökenli Sadi Bey ile mesleğin geleceği, özlük hakkı problemi ve bu problemin aşılma yöntemleri ile diğer görüş ve öneriler masaya yatırılmıştır.

Görüşmeye Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Asu Cihan İPEK, Genel Sekreter Mert Can ESKİN, Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan MEŞECİ katılmıştır. Ziyaretimize Mali Hizmetler Uzmanı kökenli Daire Başkanları Halil ŞENER, Engin SERT, Nurettin YILDIZ ve meslektaşımız Erdal DURAN eşlik etmişlerdir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu