Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Kamu Strateji Platformu Toplantısı (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi) Tüm Haberler

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 07.12.2017 tarihinde Kamu Strateji Platformu İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Maliye Müsteşarı Sayın Abdullah KAYA, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ ile Kamu kurum ve kuruluşları Strateji Geliştirme Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıya Derneğimiz Yönetim Kurulundan Genel Başkan Bahri AKGÜL, Genel Sayman Ahmet İLHAN, Eğitim ve Yayın Koordinatörü Eda Evren DİZDAR, Hukuk ve Çalışma Grupları Koordinatörü Emel TAŞ TIĞLIOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yunus SOĞANCI katılmıştır.

Derneğimizin de üyesi bulunduğu Kamu Strateji Platformu toplantısında; 2017/7 No’lu Başbakanlık Genelgesinde belirtilen Proje Yönlendirme Kurulunun sorumluluğu ve Muhasebat Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi Projesinin genel çerçevesi ve gelinen aşama ile proje kapsamında planlanan faaliyetler hakkında Maliye Müsteşarı Sayın Abdullah KAYA ve Muhasebat Genel Müdürü Sayın Ertan ERÜZ tarafından bilgi verilmiştir, Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Arif YILDIRIM tarafından ise sistemin ilk aşamasını oluşturan Yeni Kamu Muhasebe Bilişim Sistemi hakkında sunum yapılmıştır. Söz konusu sunumun ardından bazı katılımcılar tarafından pilot kurumlardaki uygulama deneyimleri ve sistemle ilgili görüşler paylaşılmıştır.

Dernek Genel Başkanı Bahri AKGÜL de söz alarak, yeni sistemin sağlıklı bir şekilde uygulamaya geçmesinde rehberlik ve eğitim çalışmalarının çok önemli olduğunu, bu sistemle birlikte strateji geliştirme birimlerinin iş çeşitliliği ve yoğunluğunda artmaların olabileceğini, Strateji Geliştirme Başkanlıklarının yapılanması ve kapasitelerinin de düşünülmesi gerektiği ve bu süreçte Derneğimiz tarafından katkı sağlanabileceğini belirtmiştir.

Derneğimizin ve meslektaşlarımızın katkılarının alınmasının faydalı olacağı Sayın Ertan ERÜZ tarafından da dile getirilmiş olup, ilerleyen süreçte Derneğimiz ve Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında görüşmelere devam edilecektir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.