Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Harcırah Mevzuatı

HARCIRAH MEVZUATI

Kanunlar

1- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Cetvelleri (H Cetveli)

Bakanlar Kurulu Kararları

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

 

Genel Yazılar

1- Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2019)

2- Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Personeline Ödenecek Ulaşım Giderlerine Dair Usul ve Esaslar

 

Diğer Yardımcı Husular

1-Kur Farkı Hesaplama Tablosu