Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Harcırah Mevzuatı

HARCIRAH MEVZUATI

Kanunlar

1- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2- Bütçe Kanunu H Cetveli

 

Bakanlar Kurulu Kararları

1- 2014 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

 

Genel Yazılar

1- Seyahat Kartlarına İlişkin Genel Yazı (2014)

2- Yurtdışına Gecici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usulle

3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Personeline Ödenecek Ulaşım Giderlerine Dair Usul ve Esaslar

 

Diğer Yardımcı Husular

1-Kur Farkı Hesaplama Tablosu