Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Bütçe Mevzuatı

1-        Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2-        2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri

3-        Orta Vadeli Program (2019 – 2021)

4-        Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)

5-        Bütçe Hazırlama Rehberi 2019-2021 (Tümü)

6-        Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

7-        Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

8-        Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

9-        Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

10-      Ek Mali Yüklere İlişkin Genel Yazı

11-      Gecikme Zamlarına İlişkin Genel Yazı