Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Kamu Personel Mevzuatı

1-   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2-   926 sayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

3-   2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu

4-   2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

5-   357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu

6-   3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu

7-   3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu

8-   4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun

9-   375 sayılı (Taban Aylığı, Kıdem Aylığı, Görev Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı, Ek Tazminat ve Ek Ödemeye İlişkin) KHK

10- 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi(ne ...) Dair KHK

11- 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve KHK larda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK