Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Taşınır ve Taşınmaz Mevzuatı

TAŞINIR MEVZUATI

Kanunlar

1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- Kefalet Kanunu

3- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun

4- 237 Sayılı Taşıt Kanunu 

Yönetmelikler

1- Taşınır Mal Yönetmeliği

2- Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

3- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

4- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik

5- Resmi Mühür Yönetmeliği

6- Eskimiş Solmuş Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik

7- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

1-     Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:26) (Taşınır Kod Listesi)

2-     Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:27) (İhtiyaç Fazlası Taşınırların Bedelsiz Devri)

3-     Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:30) (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri)

4-     Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:32) (Taşınırların Geçici Tahsisi)

5-     Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 39) Taşınır Mal Kapsamındaki Tesisler ve Detay Kodları

6-    Taşıt satışları ve tahsisi (MİLE Sayı 140)

7-    Madeni hurda satışları (MİLE Sayı 212)

8-    Taşınır mal tasfiye işlemleri (MİLE Sayı 311)

Genelgeler - Genel Yazılar

1- Her türlü hurda malzemenin kamu kurum ve kuruluşlarınca HURDASAN A.Ş. ' ye satış suretiyle devri ile ilgili Başbakanlık Genelgesi (2001/15)

2- Taşınır kayıt ve işlemleri (muhasebat Genel Müd.)

3- Alımı bir merkezden yapılan taşınırların devri (Muhasebat Genel Müd.)

4- Taşınırlarda küsüratlı işlemler (Muhasebat Genel Müd.)

5- Fatura ile TİF tutarı arasındaki farklar

6- Taşırlarla İlgili İşlemler (Muhasebat Genel Müd.)

6- (a) Taşınırlarla İlgili İşlemler - Ek (Muhasebat Genel Müd.)

TAŞINMAZ MEVZUATI

1- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

2- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik