Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

İç Kontrol Mevzuatı

1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

3- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (BUMKO 02.12.2013/10775)

4- Kamu İç Kontrol Standartları Genel Yazı (BUMKO 04.02.2009 - 4005/1205)

5- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan Rehberi

6- Kamu İç Kontrol Standartları Tablo