Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

İhale Mevzuatı

 

KANUNLAR

1-  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2-  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

3-  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

İHALE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

1-  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

2-  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

3-  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

4-  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

5-  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİKLERİ

1-  Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

2-  Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

3-  Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

4-  Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

-  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Kamu İhale Genel Tebliği

-Anayasa Mahkemesi Kararları - Fiyat Farkı Esasları - Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları

-Kamu İhale Mevzuatında 2014 yılında yapılan değişiklikler ve değerlendirmelerin yer aldığı çalışmalar

 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler   (6518 Syaılı kanunla Yapılan)

2-4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler   (6552 Sayılı Kanunla Yapılan)

 3-Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklikler

 4-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde, Değişiklikler

 5-Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

 6-Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

 7-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

 8-Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

 9-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde  Değişiklikler

Kamu İhale Mevzuatında 2015 Yılında Yapılan Değişiklikler ve Değerlendirmelerin Yer Aldığı Çalışmalar

1-Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

2-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde, Değişiklikler

3-Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

4-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

5-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

6-Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

7-Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklikler

Kamu İhale Mevzuatında 2017 Yılında Yapılan Değişiklikler ve Değerlendirmelerin Yer Aldığı Çalışmalar

1-Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

2-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde, Değişiklikler

3-Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

4-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

5-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

6-Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

7-Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklikler

8-İhalelere Yönelik Başvuru Hakkında Yönetmelik

9-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Tebliğ