Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu

 

 

Bahri AKGÜL
Genel Başkan

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu

bahriakgul1979@gmail.com

0 505 443 19 91

 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler


 

 

 

Yunus SOĞANCI
Genel Sekreter

Gençlik ve Spor Bakanlığı

   Bilgiler


 

Ahmet İLHAN
Genel Sayman

Cumhurbaşkanlığı/Hazine ve Maliye Bakanlığı

0 533 515 28 68
 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 

 

Eda Evren DİZDAR

Eğitim ve Yayın Koordinatörü

Türkiye İstatistik Kurumu

 

Özgeçmiş-   Diğer Bilgiler

 


 

 

Satılmış ARDIÇ

Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler Koordinatörü 

Sağlık Bakanlığı

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler


 

 
 

Ülkü KAYAHARMAN

Hukuk ve Çalışma Grupları Koordinatörü

Cumhurbaşkanlığı/ Milli EğitimBakanlığı

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler


 

Mehmet BARINIR

Sosyal Medya ve Basın Koordinatörü

Türk Dil Kurumu

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler


 

 

Tuğba BEKTÖRE

Sosyal İşler Koordinatörü

Etimesgut Belediyesi

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler


 


 

Raziye Naz TÜRKELİ

Üyelik İşlerinden Sorumlu Koordinatör

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 

 

 

Cem TOZ
Üye (Eğitim ve Yayın)

Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 

 


 

 

Ayşe ARSLAN 
 Üye (Genel Sekreterlik)

Diyanet İşleri Başkanlığı

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 

 


 

 

Nuray KILINÇ

Üye (Eğitim ve Yayın)

Türkiye İstatistik Kurumu
 

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 


 
 

Ayhan ERÇEL
 Üye (Hukuk ve Çalışma Grupları)

Çukurova Üniversitesi

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 


 
 

Emrah EROĞLU

Üye (Sosyal İşler)

Çanakkale Belediyesi

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler

 

 


 
 
 

Zafer SEĞMEN
Üye (Sivil Toplum ve Kamu Krurumlarıyla İlişkiler)

İçişleri Bakanlığı
 

Özgeçmiş-Diğer Bilgile

 

 

 

 
 

Kenan KAÇAR

Üye (Sivil Toplum ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler)

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler


 

Anıl ÇETİN

Üye  (Üyelik İşleri)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 Bilgiler


 

Büşra Işıl İPEKSEVER

Üye (Sosyal Medya ve Basın)

Keçiören Belediyesi

Özgeçmiş-Diğer Bilgiler