Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Faaliyet Planımız

  MALİ HİZMETLER UZMANLARI DERNEĞİ
  2019-2021 DÖNEMİ FAALİYET PLANI
       
FAALİYET NO FAALİYET ALT FAALİYETLER TAMAMLANMA TARİHİ
1 Eğitim Faaliyetleri 1.1- Yönetmeliğe göre Bakanlık tarafından verilmesi gereken eğitimlerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak (Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimi ile görüşme yapılması) 2019 Eylül-Ekim
1.2- Uzman Yardımcısı alımı yapılması halinde oryantasyon eğitimlerini düzenlemek. (Uzman yardımcısı alım tarihine göre belirlenecektir.)
1.3- Uzman yardımcısı alımı durumunda tez yazımına başlamadan önce tez yazım yöntemleri eğitimi verilmesini sağlamak. (Uzman yardımcısı alım tarihine göre belirlenecektir.)
1.4- Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim konularını tespit etmek, tespit edilen eğitimleri bir plan doğrultusunda gerçekleştirmek. Sürekli
1.5- Yeterlik sınavına girecek uzman yardımcılarına sınav öncesi eğitimler düzenlemek. 2019 Kasım-Aralık
1.6-Üyelerimizin yüksek lisans/doktora yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla üniversitelerle yapılan anlaşmaların devamını sağlamak ve yeni görüşmeler yapmak Sürekli
1.7-Üyelerimizin yabancı dil yeterliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla dil kurslarıyla yapılan mevcut anlaşmaların devamını sağlamak ve yeni görüşmeler yapmak Sürekli
1.8-Eğitici listesi oluşturmak  2019 Kasım
1.9- Kurumların eğitim taleplerine yönelik araştırmalar ve görüşmeler yapmak, ihtiyaç duyan kurumlara yönelik eğitimler düzenlemek. Sürekli
1.10- Eğitimlerde işbirliği yapılabilecek kurumlarlar görüşmeler yapmak Sürekli
1.10-  5018 Sk. Mevcut uygulamalarının durumu ve geleceği konferansı düzenlemek. 2020 Eylül
2 Yayın Faaliyetleri 2.1- Bülten çıkarmak. 2019 Aralık
2.2- Meslektaşlarımızın makale yazmalarını teşvik etmek ve bunların gerek kendi bülten/dergimizde gerekse uygun görülecek diğer yayınlarda yayınlanması için girişimde bulunmak. Sürekli
2.3- Alanımızda kitap yayınlayacak meslektaşlarımıza destek olmak. Sürekli
3 STK ve Kamu Kurumlarıyla İlişkilere İlişkin Faaliyetler 3.1- Kamu Strateji Platformunun toplantılarına katılım sağlamak Sürekli
3.2- Kurumların SGB'lerine (Yönetici ve meslektaşlar) yönelik bir ziyaret planı yapmak ve gerçekleştirmek 2019 Kasım
3.3- Diğer uzman dernekleri ile ile iletişime geçmek  Sürekli
3.4- KİDDER ile görüşmeler gerçekleştirmek ortak projeler/faaliyetler gerçekleştirmek Sürekli
3.5-Sendikalara ilişkin bir ziyaret planı yapmak ve gerçekleştirmek. 2019 Temmuz
3.6-Ankara dışında bulunan meslektaşlarımızın kurumlarına ziyaretler gerçekleştirmek Sürekli
3.7- Meslektaşlarımızın bulunduğu kurumların idarecilerine (İlk aşamada yeni belediye başkanları veya değişen diğer yöneticiler olabilir.) mesleğimizi ve Derneğimizi tanıcıtı yazı göndermek. 2019 Ağustos
4 Projelere İlişkin Faaliyetler 4.1- Ulusal ve Uluslararası Proje imkanlarını araştırmak ve bir rapor hazırlamak 2019 Ekim
4.2- Proje teklifi yapılabilecek konuları belirlemek  2019 Kasım
4.3- Ulusal ve Uluslararası projeler hazırlayarak sunmak 2020 Şubat
4.4- Proje hazırlığına yönelik eğitim programlarına katılmak ve meslektaşlarımıza eğitim verilmesini sağlamak Sürekli
5 Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesine İlişkin Faaliyetler 5.1- Sitede yer alan mevcut üye bilgilerinin güncellenmesi için üyelerden bilgileri temin etmek ve güncellemek 2019 Ekim
5.2- DERBİS sistemine tüm üye girişlerini gerçekleştirmek ve sistemdeki bilgileri güncel tutmak Sürekli
5.3- Üyelik başvurularının ıslak imzalı dilekçelerle almak ve yk kararıyla üyeliğe kabul işlemlerini gerçekleştirmek Sürekli
5.4- Mevcut üyelerden ıslak imzalı dilekçesi bulunmayanlarla ilgili yöntem geliştirmek 2019 Ekim
6 Sosyal Medya ve Basın ile İnternet Sitemizin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler 6.1- İnternet sitemizin daha kullanışlı ve ilgi çekici hale getirilmesi için çalışmalar yapmak Sürekli
6.2.-Sosyal medya hesaplarımızda yer alan paylaşımları sürekli güncel tutmak Sürekli
6.3- Mobil uygulama oluşturmak  2019 Eylül
6.4- Haber siteleri ile iletişimde bulunmak ve bunlara ziyaretler gerçekleştirmek Sürekli
6.5- Mesleğimiz ve Derneğimizi tanıtıcı dokümanların/haberlerin internet sitelerinde/haber kanallarında yayınlanmasını sağlamak Sürekli
6.6- Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaparak meslektaşları ve kamuoyunu bilgilendirmek. Sürekli
7 Üye Aidat Tahsilatları ve diğer Mali İmkanların Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 7.1- Aidat borcu olan üyelerimizle görüşmeler yapmak, kurum ziyaretlerinde dile getirmek Sürekli
7.2- Genel Kurulda verilen aidat yapılandırması yetkisine ilişkin çalışmalar yapmak 2019 Aralık
7.3- İktisadi işletmenin yapısı, gelir, gider ve diğer işlemlerine ilişkin bir rapor hazırlamak ve raporda yer alan bilgileri analiz etmek  2019 Ekim
7.4- İktisadi işletmeninin gelirlerinin artırılmasına yönelik faaliyetleri tespit etmek ve gerçekleştirmek Sürekli
8 Üyelerle İletişime Yönelik Faaliyeti  8.1- Üyelerle iletişim için özel bir komisyon kurmak 2019 Aralık
8.2- Dernekte organizasyonlar/toplantılar yapmak Sürekli
8.3- Bir plan dahilinde kurum bazında mümkün olduğunca görüşmeler yapmak Sürekli
9 Bölge/İl Temsilciliklerine İlişkin Faaliyetler 9.1- Bölge/İl temsilcilikleri kurmak   
9.2- Temsilciliklerin bölgede bulunan tüm meslektaşlarımızla iletişim halinde olmalarını ve organizasyonlar yapmalarını sağlamak Sürekli
9.3- Meslek memnuniyetinin anket yoluyla araştırılması 2019 Aralık
10 Çalışma Gruplarına İlişkin Faaliyetler 10.1- Çalışma grubu kurulabilecek alanları tespit etmek 2019 Kasım
10.2- Devamlı veya geçici çalışma grupları oluşturmak 2019 Kasım
10.3- Grupların çalışma usul ve esaslarını hazırlamak ve uygulamak 2019 Kasım
10.4-Çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek 2019 Kasım
11 Sosyal Faaliyetler  11-1- Gezi vb. organizasyonlar düzenlemek, koro vb. kurmak ve çalışmalara izlemek. Sürekli
11.2- Dernek merkezinin açık tutulabilmesi için bir plan yapmak 2019 Ağustos
11.3- Dernek merkezinde konferanslar düzenlemek Sürekli
11.4- Üyelerimize fiyat avantajı sağlayabilecek şirketlerle görüşmeler/anlaşmalar yapmak.  Sürekli
12 Dernek Defter Belgelerine İlişkin Faaliyetler  12.1- Üye kayıt ve diğer defterleri güncellemek 2020 Ocak
12.2- İktisadi İşletme usul esaslarını düzenlemek 2019 Ekim
13 Hukuk ve Davalara İlişkin Faaliyetler 13.1- Dernek tarafından üyelerimizin haklarını savunmak için dava açılması gereken alanları tespit etmek 2020 Ocak
13.2- Meslektaşlarımız tarafından mesleki sebeplerden dolayı açılan davaları tespit ve takip etmek gerekirse müdahil olmak  2019 Eylül
13.3- Derneğimiz tarafından dava açılabilmesine ilişkin usul ve gereklilikleri araştırmak 2019 Eylül
14 Yabancı Dil ve Nakil Şartına  İlişkin Faaliyetler 14.1- Nakil şartından dolayı mağdur durumda bulunan üyelerimizin sayısını ve bilgilerini tespit etmek 2019 Eylül
14.2- Nakil şartının düzenlenmesi için ilgili kurumlarla (Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb.) görüşmeler yapmak 2019 Eylül
14.3- Yabancı dil şartından dolayı mağdur olan üyelerimizin sayısını ve bilgilerini tespit etmek 2019 Ağustos
14.4- Yabancı dil şartına tabi diğer kariyer meslek mensuplarının dernekleriyle görüşmeler gerçekleştirmek 2019 Eylül
15 Özlük Hakları Sorununa İlişkin Faaliyetler  15.1-Özlük haklarıyla ilgili taleplerimize ilişkin dokümanları (Bilgi notu, afiş vb.) güncel tutmak Sürekli
15.2-Toplu sözleşme dönemi de olması dolayısıyla sendikalarla görüşmeler yürütmek ve tekliflerde taleplerimizin yer almasına yönelik çalışmalar yapmak 2019 Temmuz-Ağustos
15.3-Bir plan dahilinde ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak  Sürekli
16 Faaliyet Planı 16.1-Faaliyet Planı hazırlanarak üyelere duyurulacaktır. 2019 Ağustos
16.2- Planda yer alan faaliyetler düzenlei olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. Sürekli
16.3- İzleme sonuçlarına da dayalı olarak plan 6 ayda bir güncellenecektir.  2020 Ocak (Devam eden dönemde de 6 ayda bir güncellenecektir.)