Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Kariyer Uzmanlık Sempozyumu Katılımı Tüm Haberler

10 Mayıs 2018 tarihinde TODAİE’de düzenlenen Kariyer Uzmanlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumuna Derneğimiz Yönetim Kurulu ve meslektaşlarımızca katılım sağlanmıştır.

Kariyer uzmanların kurduğu diğer Dernekler tarafından da katılım sağlanan sempozyumda; uzmanlık sisteminin geldiği boyutların, Türk bürokrasisindeki yeri ve etkinliğinin, kamu politikalarının oluşturulmasında üstlenmiş olduğu rolün, bu statünün öneminin, felsefi temellerinin ve hukuksal statüsünün düzenlenişinden kaynaklanan sorunların tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Mesleğimizin sorunlarının da dile getirildiği sempozyuma katılan üyelerimize teşekkür ederiz.