Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Özlük Hakları ve Mesleki Sorunlarla İlgili Son Çalışmalar Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarımız,

Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve e-posta yoluyla sizlere bilgiler sunulmaktadır. Derneğimiz diğer faaliyetlerle birlikte özlük haklarımızda ortaya çıkarılan adaletsizliğin giderilmesi hakkında çalışmalarına da devam etmekte olup, yakın zamanda gerçekleştirilen bazı faaliyetlerimiz aşağıda özetlenmiştir.

  • Üyelerimizin girişimleri ve bazı Milletvekillerimizin destekleri sonucunda yakın zamanda, Maliye Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yeni hükümet sistemi uyum çalışmaları kapsamında oluşturulan Kamu Personel Rejimi Komisyonu Başkanı’na (E. İçişleri Bakanı Sn. Efkan ALA) sorunlarımızın aktarılması sağlanarak bilgilendirmeler yapılmış ve destekleri talep edilmiştir.
  • Meslektaşlarımızın da girişimleriyle, Maliye Bakanlığı ve diğer bazı Kurumlarımızın üst düzey yöneticileri ziyaret edilerek destekleri talep edilmektedir.
  • Diğer ilgili STK’larla (Sendikalar, Dernekler) görüşmeler yürütülmüştür/yürütülmektedir.

Derneğimizce bu faaliyetler yürütülmekte iken, hep birlikte mücadele etmemiz ve Maliye Bakanı ile bürokratlarına sorunun çözümü için doğrudan çalışma yapılmasını önerecek farklı kişilere/kurumlara ulaşmamız sorunlarımızın çözümüne çok büyük katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda siz değerli meslektaşlarımızdan beklentilerimiz;

  • Meslektaşlarımızın görev yaptıkları idarelerin etkili olabilecek üst düzey yöneticilerine (Bakan, Müsteşar, Rektör, Belediye Başkanı vb), siyasi parti ve sendika başkanlıkları ile mümkün olması halinde etkili olabilecek diğer siyasi ve bürokratlara ulaşarak sorunlarımızı aktarmaları ve ilgili makamlar nezdinde çözüm talep etmelerinin sağlanması,
  • Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağı ve uyum mevzuatının yürürlüğe gireceği önümüzdeki bu süreçte,  gerek özlük hakları açısından gerekse diğer açılardan mesleğimizin hakettiği konuma gelmesi için meslektaşlarımızın mümkün olan girişimleri gerçekleştirmeleri ve Derneğimizle iletişim halinde olmalarıdır.

Destek ve katkılarınız için teşekkür eder, saygılarımızla bilgilerinize sunarız.