Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
HAKLI MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ Tüm Haberler
Mesleğimizin hak ettiği konuma ulaşması adına yürüttüğümüz haklı mücadelemize devam ediyoruz.
Bu süreçte kullanılmak üzere hazırladığımız afiş aşağıda yer almakta olup, Derneğimizce destek talep ettiğimiz siyasi ve bürokratlara sunulmaktadır.
Meslektaşlarımızın da bu süreçte idarelerinin yöneticilerinden veya etkili olabilecek diğer siyasi ve bürokratlardan destek istemeleri önem arz etmekte olup, afiş bu görüşmelerde kullanılabilecektir.
Saygılarımızla.