Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
YÖKDİL-YDS EŞDEĞERLİĞİ HAKKINDA KDK TAVSİYE KARARI Tüm Haberler

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Derneğimizce TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvurusunda, YÖKDİL Sınavı’nın Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının uzmanlığa geçiş aşamasında geçerli sayılmamasının hakkaniyete aykırı olduğu belirtilerek, YÖKDİL-YDS Sınavlarının  eşdeğerliği ve uzmanlığa atanmada geçerli sayılması hususunda gerekli mevzuat değişiklikleri de dahil konu hakkında gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanması talebinde bulunulduğu daha önce duyurulmuştu.

 Başvurumuzun kabulü sonucunda verilen TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun 09/07/2018 tarihli Tavsiye Kararında özetle;

  • Yürüttükleri kamu hizmeti farklı olsa da bir kamu idaresinde dil yeterliğini sağlamada resmi olarak kabul edilen bir sınavın farklı bir kamu idaresinde geçerli sayılmamasının kamu personeli arasında eşitliği zedeleyeceği ve adaletin bir görünümü olan hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracağının açık olduğu,
  • YÖKDİL sınavı ile YDS’nin eşdeğer sayılması talebine yönelik ilgili idarelerce işlem tesis edilmemesine dair işlemin hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturduğu ve söz konusu hakkaniyete aykırılığın düzenleyici işlemlerle giderilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığı,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Uzman İstihdamı" başlıklı EK-41'inci maddesi kapsamında uzman yardımcısı kadrosunda istihdam edilenlerin dil yeterliğini belgelendirecekleri sınavlar içerisine YÖKDİL Sınavının da dâhil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı), YÖK ve ÖSYM’ye tavsiyede bulunulduğu
  • YÖKDİL sınavının YDS ile eşdeğerliği hususunda gerekli düzenleyici işlemlerin yapılması ve çalışmaların yürütülmesi hususunda YÖK ve ÖSYM’ye tavsiyede bulunulduğu ve Kararın bilgisi için Maliye Bakanlığına da gönderildiği,

belirtlimiştir. 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Tavsiye Karar'ı için tıklayınız.