Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
YETERLİK SINAVI HAZIRLIK EĞİTİMİ Tüm Haberler

09 Kasım 2014 tarihinde yazılı bölümü, 12-20 Ocak 2015 tarihlerinde sözlü bölümü yapılarak özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan 4. dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları ile, yapılan yeterlik sınavında başarısız olan veya mazeretleri nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan Mali  Hizmetler Uzman Yardımcılarının katılacağı 22/12/2018 tarihli yeterlik sınavına hazırlık amacıyla Derneğimiz tarafından 22 Ekim-26 Ekim 2018 tarihleri arasında (5 gün) süre ile katılımcı sayısı da esas alınarak Ankara’da belirlenecek bir eğitim salonda yeterlik sınavına hazırlık eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitim için katılımcı sayısının belirlenmesi önem arz etmekte olup, kesin katılım sağlayacak olan Derneğimiz üyesi meslektaşlarımızın isimlerini 05/10/2018 tarihine kadar bildirmeleri gerekmektedir.

Katılımcı sayısının tespitinin ardından Derneğimiz tarafından hazırlanacak resmi yazı, eğitim salonu, ayrıntılı ders programı gibi hususlar duyurulacaktır.  

 

Konular:

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,
  • Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve uygulaması,
  • Harcırah Kanunu ve Tebliğleri,
  • Kamu İhale Mevzuatı

 

Başvuru İçin TIKLAYINIZ