Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Kamu Strateji Platformu Toplantısı Tüm Haberler

Sayıştay Başkanlığı ev sahipliğinde 08.10.2019 tarihinde Derneğimizin de üyesi olduğu Kamu Strateji Platformu İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ ile Kamu kurum ve kuruluşları Strateji Geliştirme Başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıya Derneğimiz Yönetim Kurulundan Bahri AKGÜL, Ahmet İLHAN, Ülkü KAYAHARMAN ve Satılmış ARDIÇ katılmıştır.

Kamu Strateji Platformu toplantısında; “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Sayıştay Denetimi” konusunda Sayıştay Uzman Denetçileri tarafından sunum yapılmış ve Sayıştay Başkanımız görüşlerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, Sayıştay tarafından yürütülen diğer faaliyetler ve denetim raporları ile strateji geliştirme birimlerinin faaliyetleri konularında Sayıştay temsilcileri ve katılımcılar tarafından istişarede bulunulmuştur.

Kamu Strateji Platformu’na ve toplantıya ev sahipliği yapan Sayıştay Başkanlığına teşekkür ederiz. 

Toplantıya ilişkin fotoğraflar için lütfen tıklayınız.