Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
5. DÖNEM MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI YETERLİK SINAV SONUCU AÇIKLANMIŞTIR. Tüm Haberler

07 Kasım 2015 tarihinde yazılı bölümü, 25 Ocak-10 Şubat 2016 tarihlerinde sözlü bölümü yapılarak özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan 5. dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları ile daha önce yapılan yeterlik sınavında başarısız olan veya mazeretleri nedeniyle yeterlik sınavına katılamayan Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına yönelik 14/12/2019 tarihinde yapılan yeterlik sınavına katılanlardan en az yetmiş (70) puan alarak yeterlik sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan duyuru ekindeki listede gösterilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının duyurusuna ve ekli listeye ulaşmak için lütfen Tıklayınız.