Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Mesleki Yeterlilik Eğitimi (02-06 Mart 2020) Tüm Haberler

Üyelerinin hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi, aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak ve ülkemiz mali yönetim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Derneğimiz tarafından, 02-06 Mart 2020 tarihlerinde “Mesleki Yeterlilik Eğitimi” düzenlenmiştir.

Farklı Kamu kurumlarından yaklaşık 250 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde; Kamuda İç Kontrolün Gelişimi, Risk Yönetimi Uygulamaları, Kamu İhale Mevzuatı ve E-İhale Uygulamaları, Kamuda İç Denetim ve İç Kontroller İlişkisi, Program Bütçe Modellemesi/Yazılımları ve Uygulamaları ile E-Fatura ve Tek Hazine Hesabı Uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir.

Eğitime personelinin katılımını sağlayan Kurumlarımızın yöneticilerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulunda eğitici/konuşmacı olarak katılım sağlayan yönetici ve uzmanlara, tüm eğiticilerimize ve katılım sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Eğitime ilişkin dokümanlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Açılış konuşması için tıklayınız.                        

Eğitim dokümanları için tıklayınız.

Fotoğraflar için tıklayınız.