Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Akın Dil Eğitim Merkezi Tüm Haberler

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimiz ile Akın Dil Eğitim Merkezi arasında yapılmış olan indirim anlaşması devam etmektedir. Mevcut üyelerimizin listesi dönem dönem Kursa gönderilmekte olup, listede yer alanların indirimlerden faydalanmaları sağlanmaktadır.

Söz konusu listede yeni üye olacak meslektaşlarımızın bilgisi yer almadığından, kayıt yaptıracak meslektaşlarımızın, üyelik işlemlerini gerçekleştirirken Derneğimize (evren.dizdar@gmail.comyunusssoganci@gmail.com) ayrıca bilgi vermeleri ve isimlerinin Kursa bildirilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.