Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporları Tüm Haberler
Değerli Meslektaşlarımız,
 
11.Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle oluşturulan özel ihtisas komisyonlarının ve çalışma gruplarının raporları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır. Kamu kesimi, özel kesim, akademik çevreler ve diğer bazı sivil toplum temsilcileri ile birlikte Derneğimizin de üyesi olduğu “Kamuda Kurumsal Yönetim ve Yenilikçilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu” ile “Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Raporu” ve diğer raporlar aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.
 
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
 

Özel İhtisas Komisyonu Raporları